rhy.fi
Etusivu

Kärenkylässä velj. Kolan talossa kokoonnuttiin tammikuun 2. päivänä v. 1959 keskustelemaan metsästysyhdistyksen perustamisesta.

Kokouksen avasi maatalousteknikko Arvo Salmela, joka oli Etelä-Saimaan Yleisen Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin A. Salmela ja sihteeriksi JA Louhelainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi P. Haimi ja S. Kärki.
Riistapäällikkö Punkka selvitti metsästysoloihin liittyviä asioita. Keskustelun kuluessa mv. A. Tankka esitti harkittavaksi, mikä seuramuoto olisi paras. Luettiin Metsästäjäliiton mallisäännöt metsästysyhdistyksille. Ko. säännöt hyväksyttiin lisäyksellä, että vuosikokous päättäisi tavasta miten jäsenet kutsutaan koolle.
Näin perustettiin paikkakunnalle metsästysseura, joka liittyy jäseneksi Suomen Metsästäjäliiton Kymenlaakson piiriin. Seuran nimeksi hyväksyttiin Jängyn Erämiehet.

Johtokuntaan valittiin 5 vakinaista ja 10 varajäsentä. Vakinaisiksi valittiin Vilho Kola, Martti Pöllönen, Pauli Okko, Tauno Ylä-Outinen ja Oiva Muukka.
Kokouksen jälkeen oli seuran johtokunnan perustava kokous samassa paikassa. Puheenjohtajaksi valittiin Vilho Kola, varalle Pauli Okko ja sihteeriksi Martti Pöllönen, sekä rahastonhoitajaksi Paavo Nyrhi. Päätettiin rekisteröimisestä, maanvuokrauksesta ja jäsenmaksusta, joksi tuli 200 mk/henkilö.

Perustamisvuoden toimintaan sisältyi mm. Nyrhilän seurojentalossa järjestetty riistanhoidon neuvontatilaisuus. Tilaisuudessa riistapäällikkö Punkka selvitti hoitotyön näkymiä, jonka jälkeen siirryttiin maastoon, jossa tutustuttiin monipuolisesti riistanhoitoon ja metsästykseen.
Osanottajia oli eri seuroista 45.

Huhtikuussa vuonna 1960 oli Vilkjärvellä Iivari Montosen talossa kokous, jossa Vilkjärvelle päätettiin perustaa oma riistanhoitoalue ja erota Jängyn Erämiehet ry:stä. Rutola seurasi esimerkkiä vuonna 1962, mutta hirvenmetsästyksessä Rutolan Riistamiehet ja Jängyn Erämiehet metsästäisivät yhdessä.

Paikallisen keskustapuolueen osaston kanssa neuvoteltiin vuonna 1976 seurojentalon saamiseksi metsästysseuralle ja tontin vuokraamisesta 50 vuodeksi. Seuraavana vuonna seurojentalo vuokrattiin Jängyn Erämiehille 40 vuodeksi ja talo kunnostettiin, metsästysmajaksi.

Metsästyksessä käytettävä pinta ala: on hieman alle 3000 ha.
Jäsenmäärä 2008: 60 henkilöä.

Meillä on Nyrhilässä, suurehko metsästysmaja, joka pitää sisällään saunan, takkahuoneen, tanssisalin sekä suuren keittiön. Ja viimeisimpänä sinne on rakennettu myös kota.
Näitä myös vuokraamme suurien ylläpito kustannusten peittämiseksi.
Majalta löytyy myös lihankäsittely katos ja kylmiö.

Meillä on ollut ampumarata, meidän ja rhy:n kanssa, vuodesta 1964. Radalla on pidetty useammat suuremmatkin kilpailut. Nykyisin rata on lopetettu.

Metsästys keskittyy suurelta osin hirvenmetsästykseen. Kyllä toki pienpetoja sekä -riistaa metsästetään, mutta pienemmässä mittakaavassa.

Riistan ruokinta ja hoitotyöt ovat, totta kai, iso osa meidän yhteistä toimintaa.

Metsäjänispyynti on alueellamme rajoitettu (pienen kannan vuoksi).
Metsäkanalinnuista metso ja teeri on rauhoitettu.
Sorsanmetsästys on turvallisuus syistä, myös rauhoitettu.

Metsästysvieraita metsästysseurallamme on ollut useammasta maasta: Italia, Saksa ja Englanti.
Yleistä vieraskäytäntöä ei ole, pois lukien jäsenen kanssa metsästys kiintiöiden sisällä.

Naapuri seurat: Lemin-, Ruomin-, Rutolan-, Toikkalan- ja Tapavainolan riistamiehet, sekä Korkea-aho Metsäveikot ja Vilkjärven Erä.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua